NGHỆ THUẬT PHA CHẾ

 • 3
  tiếng/buổi
 • 8
  Học viên
  Số lượng học viên mỗi lớp
 • 6
  buổi học
  Thời lượng khoá học

Giới thiệu

Dành cho học viên muốn sở hữu công thức và kỹ thuật sáng tạo các nhóm thức uống

Nội dung

 • Sơ lược về vận hành máy móc và công năng các dụng cụ
 • Tổng quan về nguyên vật liệu pha chế
 • Phân tích mẫu ly, tách và tính ứng dụng
 • Hướng dẫn và thực hành các nhóm thức uống
 • Hiệu ứng trang trí
 • Thực hành tính cost
 • Mẹo vặt