LATTE ART GRADING

 • 180
  phút/buổi
 • 8
  Học viên
  Số lượng học viên mỗi lớp
 • 10
  buổi
  Thời lượng khoá học

Giới thiệu

Latte Art Grading là một chuỗi giáo trình đào tạo nghệ thuật tạo hình từ dòng sữa trên nền cà phê espresso. Giáo trình được xây dựng hệ thống theo từng cấp bậc để đánh giá các kỹ năng, kỹ thuật và sự sáng tạo của barista trong trong bộ môn mang tính nghệ thuật này.

Hệ thống được dựa trên 5 cấp độ từ thấp đến cao được hiển thi bởi các gam màu TRẮNG, CAM, XANH, ĐỎ, ĐEN. Mỗi cấp độ tương ứng với các kỹ năng cụ thể mà người pha chế phải có và có thể chứng minh trong kỳ thi chấm điểm.

Nội dung

 • Lớp luyện thi ca Trắng và Ca Cam
 • Chỉ thi lấy chứng chỉ
 • Luyện thi ca Xanh
 • Luyện thi ca Đỏ
 • Luyện thi ca Đen