SCA – BARISTA SKILLS

 • 16
  giờ học
  Barista Skills Foudation
 • 20
  giờ học
  Barista Skills Intermediate
 • 28
  giờ học
  Barista Skills Professional

Giới thiệu

Học phần Barista Skills thuộc giáo trình của SCA dành cho học viên tập trung vào những kỹ năng chính yếu cho việc thiết lập máy xay cà phê, máy pha espresso và kỹ thuật đánh nóng tạo bọt sữa.

Học phần mang đến cho học viên sự hiểu biết chuyên sâu về hạt cà phê, phát triển toàn diện kỹ thuật chiết suất espresso, cách thức xử lý và tạo hình. Đây cũng là học phần đề cập đến các vấn đề liên quan đến an toàn vệ sinh, sức khỏe; kiểm soát chất lượng thức uống, các dịch vụ khách hàng và kiểm soát kinh doanh.

Học phần có 3 cấp độ:

 • SCA – Barista Skills Foundation
 • SCA – Barista Skills Intermediate
 • SCA – Barista Skills Professional

Nội dung

 • Phân tích cà phê hạt
 • Quản lý không gian làm việc
 • Kiểm soát thao tác kỹ thuật
 • Chiết xuất và pha chế
 • Phân tích sữa chuyên sâu
 • Kỹ thuật tương tác với sữa
 • Tổng quan menu dành cho barista
 • Điều kiện vệ sinh, sức khỏe và an toàn
 • Dịch vụ khách hàng
 • Công tác vệ sinh và bảo dưỡng
 • Xử lý sự cố
 • Quản trị tài chính