SCA – GREEN COFFEE

 • 16
  giờ học
  BS Foundation
 • 20
  giờ học
  BS Intermediate
 • 28
  giờ học
  BS Professional

Giới thiệu

– Học phần SCA – GREEN COFFEE bao gồm những nguyên lý phát triển của cà phê hạt xanh, từ nòi giống, sinh trưởng, phát triển, thu hoạch và bảo quản đến tay nhà rang.
– Sự phân loại theo danh mục từng bản sắc của của mỗi loại hạt cà phê xanh đem lại gía trị cho bản thân nó.

Nội dung

– Hệ thống lý thuyết
– Sản phẩm toàn cầu
– Sự trồng trọt
– Phương pháp xử lý
– Thị trường
– Bảo quản và vận chuyển
– Chứng nhận
– Sự loại bỏ caffein
– Dụng cụ và bảo trì
– Kế hoạch và quản trị tài chính.

Quy định

Số lượng: 4-6 học viên