SCA – ROASTING SKILLS

 • 16
  giờ học
  BS Foundation
 • 20
  giờ học
  BS Intermediate
 • 28
  giờ học
  BS Professional

Giới thiệu

Học phần SCA – Roasting trao cho người học quy trình rang cà phê một cách khoa học và hiện đại vượt ra khỏi văn hóa, ý thích, quy trình sản xuất của một quốc gia. Tính hiện đại và đa dạng trong kỹ thuật rang thể hiện qua sự phong phú trong “sơ yếu lý lịch” của hạt rang từ mùi vị, độ rang, nhu cầu sử dụng hạt rang…
SCA -Roasting chính là sự vượt ra khỏi ranh giới để tìm thấy sự tươi mới trong thế giới đa dạng của gu cà phê trên toàn cầu.

Học phần có 3 cấp độ:

 • SCA -Roasting Skills Foundation
 • SCA -Roasting Skills Intermediate
 • SCA -Roasting Skills Professional

Nội dung

 • Quản trị rang cà phê
 • Trang thiết bị và dụng cụ
 • Môi trường và sự an toàn
 • Công nghệ cao cấp và hiện đại
 • Tiêu chuẩn đánh giá cà phê hạt xanh
 • Xử lý cà phê hạt
 • Tiêu chuẩn cupping
 • Phân tích cà phê hạt rang
 • Quy cách đóng gói
 • Quy cách bảo quản
 • Kiểm soát chất lượng không khí.

Quy định: Số lượng: 4-6 học viên