Hãy để cả thế giới
dừng lại trước ly cà phê của bạn!