Biện Công Thế

Submitted by Barista School On Monday, 07/22/19 - 12:00pm

Mình rất thích phong cách dạy của giảng viên và các trợ giảng: gần gũi và chuyên nghiệp. Cảm ơn cho một nơi tình bạn bắt đầu. Nơi tình yêu cà phê được khai sáng.

Bài viết liên quan