Hanni YN

Submitted by Barista School On Thứ Hai, 06/10/19 - 9:48sáng

Mình học ở đây xong và đã yêu cafe hơn… Giảng viên đầy tài năng và có tâm, tận tình trong giảng dạy… Sau khi trải nghiệm cảm giác đi làm pha chế 1 thời gian, mình nhất định quay lại học tiếp khoá rang cafe ở trường.

Bài viết liên quan