Green Bean

Chương trình cho người học
sự phân loại danh mục
theo từng bản sắc
của mỗi loại hạt cà phê nhân xanh

 

ĐƠN VỊ BẢO TRỢ CHUYÊN MÔN

– Khai giảng : 08/05/2023
– Tốt nghiệp dự kiến : 29/05/2023
– Lịch học : Th 2-4-6 (19:00 – 21:30)
– Thời lượng : 8 buổi
– Cấp độ : Chưa có kinh nghiệm
Học phí từ: 6.000.000 VNĐ
6.500.000 VNĐ

Thanh toán học phí trước ngày 23.04.2023
(*) Học phí bao gồm: Nguyên vật liệu thực hành và lệ phí thi tốt nghiệp, phí cấp chứng chỉ.
(**) Áp dụng chính sách trả góp đơn giản.

how to create Responsive tabs using only html and css

H3 cho box 03

Content cho box 03

H3 cho box 04

Content cho box 04

how to create Responsive tabs using only html and css

H3 cho box 01

Content cho box 01

H3 cho box 02

Content cho box 02