Aroma Kit Theorem

Aroma Kit – Theorem 144
 • Theorem 144 là bộ aroma kit hoàn thiện và đầy đủ nhất trên thế giới ở hiện tại. Bộ aroma kit này mang đến những lọ mùi hương đặc trưng của cà phê, xuất hiện trong các giai đoạn từ nhân xanh, chế biến, quá trình rang, pha và thưởng thức.
 • Các mùi hương này được chia thành 11 nhóm gồm: Herb & Flower, Citrus & Other, Tropical Fruit, Stone Fruit, Berry-like, Cereal & Nut, Caramel Chocolate, Spice, Vegetable, Savory, Defects & others
 • Theorem 144 bao gồm 144 lọ mùi hương cùng một bộ 144 thẻ VIC (Visual Impression Card) và 3 bộ đế trưng bày được đóng gói trong hộp gỗ sang trọng, thẩm mỹ cao.

(*) Các lọ mùi hương sẽ bảo quản được trong vòng 3 năm khi bảo quản đúng cách.

(**) Các bộ aroma kit Theorem 144 và Theorem 44 có thể được sử dụng cho các chương trình đào tạo của SCA và CQI.

Aroma kit – Theorem 44
 • Theorem 44 là bộ aroma kit được thu gọn từ bộ Theorem 144. Bộ aroma kit này sẽ giúp các bạn làm quen với những lọ mùi hương đặc trưng, đại diện đầy đủ cho 11 nhóm mùi hương có trong cà phê.
 • Theorem 44 bao gồm 44 lọ mùi hương cùng một bộ 44 thẻ VIC (Visual Impression Card) được đóng gói trong hộp gỗ sang trọng.

(*) Các lọ mùi hương sẽ bảo quản được trong vòng 3 năm khi bảo quản đúng cách.

(**) Các bộ aroma kit Theorem 144 và Theorem 44 có thể được sử dụng cho các chương trình đào tạo của SCA và CQI.

Coffee Flavor Map T100
 • Được thiết kế với mục tiêu đóng vai trò như một công cụ phân tích có hệ thống bao gồm 100 mùi hương chính và được dùng như là ngôn ngữ chung mà các chuyên gia sử dụng để mô tả về tính cách độc đáo của cà phê rang, tách cà phê hay cà phê nói chung.
 • Coffee Flavor Map T100 của Scentone gồm 100 mùi phổ biến được tìm thấy trong cà phê với tiêu chuẩn chung quy định bởi thế giới. Bộ thẻ bài có hình ảnh đi kèm để dùng riêng cho việc luyện tập.
 • Scentone Flavor Map T100 cũng là một công cụ được chứng nhận và sử dụng trong các lớp đào tạo của SCA.

(*) Các lọ mùi hương sẽ bảo quản được trong vòng 3 năm khi bảo quản đúng cách.

(**) Bộ Coffee Flavor Map T100 có thể được sử dụng cho các chương trình đào tạo của SCA.

Tea Flavor Map T100
 • Tea Flavor Map là tổng hợp 100 mùi hương đặc trưng có trong trà.
 • Bộ kit hiện đang được sử dụng trong Hiệp hội Sommelier Trà Hàn Quốc và Học viện Trà Tea Lab như một bộ đào tạo thử nghiệm cảm quan chính thức, và các viện nghiên cứu khác.
 • Ngoài ra, Đại học Quốc gia Đài Loan và Viện Trà Quốc gia Đài Loan và ITEI (Viện Giáo dục Trà Quốc tế) đã xác nhận sử dụng Scentone Aroma Kit làm bộ công cụ đào tạo về trà.

(*) Các lọ mùi hương sẽ bảo quản được trong vòng 3 năm khi bảo quản đúng cách.