Train the Coffee Trainer

Trở thành người truyền tải chính xác
kiến thức kỹ thuật và cảm hứng nghề nghiệp
đến thế hệ kế thừa chính là sứ mệnh giáo dục
của những học viên chọn lựa học phần này.

CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC BẢO TRỢ CHUYÊN MÔN BỞI

 • Khai giảng dự kiến
 • : Tùy vào chương trình học
 • Thời gian học
 • : Sáng - Chiều - Tối
 • Thời lượng
 • : 30-60 ngày
 • Cấp độ
 • : Cơ bản >> Chuyên nghiệp
  Học phí từ: 38.000.000 VNĐ
  38.000.000 VNĐ

  (*) Học phí bao gồm: Nguyên vật liệu, lệ phí thi tốt nghiệp và phí cấp chứng chỉ.
  (**) Áp dụng chính sách trả góp đơn giản.

  how to create Responsive tabs using only html and css

  H3 cho box 07

  Content cho box 07

  H3 cho box 08

  Content cho box 08

  H3 cho box 09

  Content cho box 09

  H3 cho box 10

  Content cho box 10

  H3 cho box 011

  Content cho box 011

  H3 cho box 12

  Content cho box 12

  how to create Responsive tabs using only html and css

  H3 cho box 01

  Content cho box 01

  H3 cho box 02

  Content cho box 02

  H3 cho box 03

  Content cho box 03

  H3 cho box 04

  Content cho box 04

  H3 cho box 05

  Content cho box 05

  H3 cho box 06

  Content cho box 06

  • 80% thời lượng là thực hành;
  • 10% thời lượng học lý thuyết trực quan;
  • 10% thời lượng rèn luyện kỹ năng phân tích;
  • Chương trình dạy và học với cà phê Specialty (cà phê đặc sản);
  • Học cùng học cụ chuyên môn;
  • Thao tác trên phần mềm học tập;
  • Tra cứu kết hợp khảo sát thị trường thực tế;
  • Thảo luận nhóm;
  • Thực hành và sáng tạo cá nhân;
  • Phòng học luôn được xếp đặt và vệ sinh đúng tiêu chuẩn ngành;
  • Máy móc tiêu chuẩn từ Italy;
  • Trang thiết bị dụng cụ hiện đại;
  • Nguyên vật liệu tiêu chuẩn và an toàn vệ sinh thực phẩm.