RANG CÀ PHÊ NÂNG CAO

 • 480
  phút/ngày
 • 8
  học viên
 • 7
  ngày
  Thời lượng khoá học

Nội dung

 • Khám phá Sensory chuyên sâu
 • Xác định cân bằng hương vị
 • Kế hoạch rang
 • Kiểm soát biên độ lệch
 • Phân tích mẫu test với các phương pháp pha chế
 • Hiểu về máy rang chuyên sâu
 • Nhận diện các lỗi rang và khắc phục
 • Phân tích môi trường rang
 • Thẩm định mẫu rang cải tiến
 • Quy trình đóng gói và bảo quản
 • Thi cuối khóa