SCA – BARISTA SKILLS

 • 16
  giờ học
  Barista Skills Foudation
 • 20
  giờ học
  Barista Skills Intermediate
 • 28
  giờ học
  Barista Skills Professional

Giới thiệu:

Học phần Barista Skills thuộc giáo trình của SCA tập trung vào những kỹ năng chính yếu từ việc thiết lập máy xay café, máy pha espresso đến kỹ thuật tạo bọt sữa.

Chương trình mang đến cho học viên trọn vẹn thế giới café, từ hiểu biết chuyên sâu về hạt, phát triển kỹ thuật pha chế, cách thức xử lý và tạo hình; đến cách kiểm soát chất lượng, yêu cầu an toàn vệ sinh, quy cách phục vụ và quản trị kinh doanh.

Nội dung:

 • Phân tích cà phê hạt
 • Quản lý không gian làm việc
 • Kiểm soát thao tác kỹ thuật
 • Chiết xuất và pha chế
 • Phân tích sữa chuyên sâu
 • Kỹ thuật tương tác với sữa
 • Tổng quan menu dành cho barista
 • Điều kiện vệ sinh, sức khỏe và an toàn
 • Dịch vụ khách hàng
 • Công tác vệ sinh và bảo dưỡng
 • Xử lý sự cố
 • Quản trị tài chính

Thông tin đào tạo:

 • 05 – 10 học viên/ lớp
 • 160 giờ/ buổi

Level/ Cấp độ:  

 1. Foundation level – 4 buổi
 1. Intermediate level – 6 buổi
 1. Professional level – 6 buổi