SCA – GREEN COFFEE

 • 16
  giờ học
  BS Foundation
 • 20
  giờ học
  BS Intermediate
 • 28
  giờ học
  BS Professional

Giới thiệu:

Học phần SCA – GREEN COFFEE  bao gồm những nguyên lý phát triển của café hạt xanh từ nòi giống, sinh trưởng, phát triển, thu hoạch và bảo quản đến tay nhà rang.

Chương trình cho người học sự phân loại danh mục theo từng bản sắc của mỗi loại hạt café xanh đem lại giá trị cho bản thân nó.

Nội dung:

 • Hệ thống lý thuyết
 • Sản phẩm toàn cầu
 • Sự trồng trọt
 • Phương pháp xử lý
 • Thị trường
 • Bảo quản và vận chuyển
 • Sự loại bỏ caffeine
 • Hiểu về dụng cụ, cách vận hành và bảo trì
 • Kế hoạch quản trị tài chính

Thông tin đào tạo:

05 – 15 học viên/ lớp

180 phút/ buổi

Level/ Cấp độ: 

 1. Foundation level – 5 buổi
 1. Intermediate level – 6 buổi
 1. Professional level – 9 buổi