SCA – SENSORY SKILLS

 • 8
  giờ học
  BS Foundation
 • 18
  giờ học
  BS Intermediate
 • 28
  giờ học
  BS Professional

Giới thiệu

Học phần SCA – SENSORY SKILLS mang đến cho học viên cảm nhận của các giác quan đối với sự đa dạng của café ở khía cạnh mùi vị.

Học phần còn giúp nghiên cứu tỉ mỉ cách cảm thụ và cách áp dụng các kiến thức khoa học về cảm quan vào việc đánh giá và nghiên cứu những đặc tính tự nhiên của café.

Học phần có 3 cấp độ:

 • Foundation level
 • Intermediate level
 • Professional level

Nội dung

 1. Phân tích về mùi vị
 2. Quy ước về Cupping
 3. Tiêu chuẩn thử nếm cà phê
 4. Vòng tròn mùi vị
 5. Các công cụ và dụng cụ
 6. Hiểu biết về thiết lập rang cơ bản
 7. Phân tích mùi vị chuyên sâu.

Thông tin đào tạo & Cấp độ đào tạo

05 – 15 học viên/ lớp

180 phút/ buổi

 • Foundation: 4 buổi
 • Intermadiate: 6 buổi
 • Professional: 6 buổi