ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Cố vấn đào tạo, các chuyên giatrong ngành & giảng viênuy tín tại Barista School

Ngược dòng thời gian tìm hiểu lịch sử Latte Art
- Khai giảng : 08/05/2023
- Tốt nghiệp dự kiến : 29/05/2023
- Lịch học : Th 2-4-6 (19:00 – 21:30)
- Thời lượng : 8 buổi
- Cấp độ : Chưa có kinh nghiệm
Học phí từ: 6.000.000 VNĐ
6.500.000 VNĐ

Thanh toán học phí trước ngày 23.04.2023
(*) Học phí bao gồm: Nguyên vật liệu thực hành và lệ phí thi tốt nghiệp, phí cấp chứng chỉ.
(**) Áp dụng chính sách trả góp đơn giản.

VN BARISTA

VN BARISTA Level 1
VN BARISTA Level 2
VN BARISTA Level 3

Lớp tiếp theo

Nội dung tiếp theo
Xuống dòng bằng bộ thẻ "<br>"

Header H3

- Nâng cấp tay nghề cho barista đã có kinh nghiệm.
- Mở quán.
- Head Barista.
- Store Manager.