Images Placeholder
On Thứ Bảy, 06/22/19 - 4:47chiều

“Với tôi cà phê không chỉ là một công việc, mà là một nghề nghiệp, một

Images Placeholder
On Thứ Bảy, 06/22/19 - 4:47chiều

Xuất thân từ ngành điện tử, khởi nghiệp với ngành khách sạn, chuyển hướng

Images Placeholder
On Thứ Bảy, 06/22/19 - 4:46chiều

Tôi may mắn được sinh ra và lớn lên tại vùng đất đỏ, nơi nhà nhà đều

Images Placeholder
On Thứ Năm, 06/13/19 - 2:48sáng

“Hạt cà phê đã trở thành cây cầu kết nối tự do trong văn hóa thưởng