Trắc nghiệm nghề nghiệp

Bạn vẫn chưa lựa chọn
được khóa học phù hợp trong
hơn 40 khóa học tại Barista School?

Trả lời ngay khảo sát bên dưới
để bộ phận Tư vấn định hướng
giúp bạn nhé!

Bạn muốn tìm hiểu thêm về ngành cà phê & các khóa học tại Barista School?