QUY ĐỊNH VỀ THÔNG TIN LIÊN HỆ

Để liên hệ hợp tác giáo dục, dịch vụ, quảng cáo vui lòng gửi mail về địa chỉ baristaschool.vn@gmail.com. Chúng tôi xin phép không trả lời qua phương tiện truyền thông xã hội (facebook, instagram,…) cho những mục đích trên.

Giảng viên cộng tác giảng dạy xin vui lòng gửi mail gồm những thông tin sau:
Họ và tên
Số điện thoại
Thông tin năng lực hoặc hồ sơ/CV
Với tiêu đề “THƯ HỢP TÁC GIẢNG DẠY”