GIÁO TRÌNH QUỐC GIA - MÔN BARISTA

Rang cơ bản

Nghệ nhân rang chính hiệu – Roaster là người truyền năng lượng giúp hạt café nhân bung toả bản sắc, phát huy tất cả tố chất tiềm ẩn bên trong và xuất hiện với một diện mạo mới đầy sự thu hút và quyến rũ.

Cà phê đặc sản và cà phê thương mại

Rang nâng cao

Học viên sẽ học cách kiểm soát biên độ lệch, thiết lập profile rang, phân tích mẫu với với các phương pháp pha và ứng dụng sensory. Qua đó nhận định các lỗi rang và lên kế hoạch cải tiến profile rang tiếp theo.