Chương trình quốc gia

Chương trình đào tạo quốc gia là chương trình đào tạo các bộ môn thuộc chuyên ngành Barista có nội dung kiến thức và kỹ thuật tay nghề từ cơ bản đến chuyên sâu phù hợp với yêu cầu của thị trường Việt Nam và xu hướng phát triển của ngành cà phê trong tương lai.

Chuyên đề rang

Barista School đào tạo rang cà phê nâng cao
On Sunday, 06/23/19 - 6:40am

Cà phê phổ biến thê giới
On Sunday, 06/23/19 - 6:40am

Nghệ thuật pha chế

On Monday, 06/06/22 - 11:00am

On Monday, 04/18/22 - 11:21pm

Barista School đào tạo rang cà phê nâng cao 2
On Sunday, 06/23/19 - 7:09am

Specialty Coffee

Barista School đào tạo specialty coffee
On Sunday, 07/07/19 - 8:45pm

Super Barista