Chương trình quốc gia

Chương trình đào tạo quốc gia là chương trình đào tạo các bộ môn thuộc chuyên ngành Barista có nội dung kiến thức và kỹ thuật tay nghề từ cơ bản đến chuyên sâu phù hợp với yêu cầu của thị trường Việt Nam và xu hướng phát triển của ngành cà phê trong tương lai.

Chuyên đề rang

Rang cà phê
On Chủ Nhật, 06/23/19 - 6:40sáng

Cà phê phổ biến thê giới
On Chủ Nhật, 06/23/19 - 6:40sáng

Nghệ thuật pha chế

On Thứ Hai, 06/06/22 - 11:00sáng

On Thứ Hai, 04/18/22 - 11:21chiều

On Chủ Nhật, 06/23/19 - 7:09sáng

Specialty Coffee

Specialy Coffee
On Chủ Nhật, 07/07/19 - 8:45chiều

Super Barista

On Thứ Sáu, 06/03/22 - 7:00sáng

On Thứ Hai, 05/23/22 - 7:00sáng

On Thứ Năm, 05/19/22 - 9:22sáng