Images Placeholder
On Wednesday, 08/31/22 - 11:13am

Cám ơn trường, cám ơn cô Anna Dương đã giúp đỡ, truyền đạt mọi kiến thức

Images Placeholder
On Wednesday, 08/31/22 - 11:09am

Chào cả nhà, chắc là nhờ duyên đưa đẩy em đến với thế giới cafe này. Từ

Images Placeholder
On Wednesday, 08/31/22 - 11:03am

Chào cả nhà Barista School, Đây là lần đầu tiên em tiếp xúc với hạt cà

Images Placeholder
On Monday, 07/22/19 - 12:05pm

Giảng viên nhiệt tình, vui tính, chuyên nghiệp, dụng cụ thiết bị đầy đủ và

Images Placeholder
On Monday, 07/22/19 - 12:04pm

Trải nghiệm hoàn hảo. Giảng viên vừa có tâm vừa có tầm. Hãy gửi gắm giấc

Images Placeholder
On Monday, 07/22/19 - 12:02pm

Ban tư vấn cung cấp thông tin về các chương trình khá nhanh chóng. Chương trình