Images Placeholder
On Wednesday, 04/05/23 - 4:34pm

Barista School là Học viện dạy pha chế hàng đầu tại Việt Nam với hành trình 10

Images Placeholder
On Tuesday, 06/11/19 - 9:44am

BARISTA SCHOOL 38/13 Nguyen Van Troi St., Ward 15, Phu Nhuan Dist, Ho Chi Minh City, Vietnam ©