CustomFooter

Submitted by hiroshi.digital On Wednesday, 04/05/23 - 4:34pm

Barista School là Học viện dạy pha chế hàng đầu tại Việt Nam với hành trình 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy. Trường sở hữu đội ngũ giảng viên chuyên môn cao, cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn quốc tế cùng với giáo trình giảng dạy luôn cập nhật nhằm đáp ứng chính xác nhu cầu thị trường.

Barista School được xác thực tiêu chuẩn chuyên môn bởi các tổ chức trong nước và quốc tế:
Sở Lao động Thương binh & Xã hội – Phòng quản lý giáo dục nghề nghiệp;
Liên hiệp các Trường dạy pha chế toàn cầu (GCS);
Viện nghiên cứu mùi hương toàn cầu (Scentone);
Hệ thống xác thực tiêu chuẩn Latte art toàn cầu (LAGs);
Hiệp hội cà phê Đặc sản Thế giới (SCA).

© Barista School 2019. All rights reserved.

Bài viết liên quan