Events

On Thursday, 11/05/20 - 2:35pm

AMAZING CUP 2021 – CÀ PHÊ ĐẶC SẢN VIỆT NAM 2021 là cuộc thi được tổ chức

On Wednesday, 09/16/20 - 4:43pm

GCC là ai? Có gì đáng mong đợi ở sự kiện toàn cầu này? GCC - GLOBAL

Coffee lover
On Friday, 09/11/20 - 12:10pm

Sáng ngày 5/9/2020, Barista School đã cùng với trường SaigonTech chào đón hơn 1000

Chung chi SCA
On Friday, 08/21/20 - 4:51pm

Đối với mỗi Barista, cột mốc nghề nghiệp có thể khác nhau tùy theo định

On Thursday, 10/24/19 - 1:56pm

Khi bất chợt được hỏi về Barista, có lẽ hình ảnh gần gũi nhất và cũng

On Saturday, 06/22/19 - 5:37pm

On Saturday, 06/22/19 - 5:37pm

On Saturday, 06/22/19 - 5:36pm