Events

GlobalCoffeeChampionship2020
On Tuesday, 04/20/21 - 12:00pm

TẠM BIỆT GIẢI ĐẤU “NHÀ VÔ ĐỊCH SÁNG TẠO ĐỒ UỐNG TOÀN CẦU

Amazing Cup 2021
On Thursday, 11/05/20 - 2:35pm

AMAZING CUP 2021 – CÀ PHÊ ĐẶC SẢN VIỆT NAM 2021 là cuộc thi được tổ chức

Global Coffee Championship
On Wednesday, 09/16/20 - 4:43pm

Global Coffee Championship - GCC là ai? Có gì đáng mong đợi ở sự kiện toàn cầu

Cà phê sinh viên
On Friday, 09/11/20 - 12:10pm

Sáng ngày 5/9/2020, Barista School đã cùng với trường SaigonTech chào đón hơn 1000

Cuộc thi vẽ Barista
On Thursday, 10/24/19 - 1:56pm

Có lẽ bạn đang thắc mắc về ý nghĩa của cuộc thi vẽ barista. Cùng chúng tôi

The Coffee Man
On Saturday, 06/22/19 - 5:37pm

VIỆT NAM BARISTA

Coffee Aromable Game 2017
On Saturday, 06/22/19 - 5:37pm

Tôn vinh giá trị người phục vụ
On Saturday, 06/22/19 - 5:36pm

TALKSHOW DÀNH CHO CÁC BẠN ĐAM MÊ CÀ PHÊCELEBRATION OF THE BARISTA'S VALUES Bạn