CÁC LOẠI ĐỒ UỐNG – CAFE AU LAIT

Submitted by An Tran On Saturday, 09/30/23 - 1:33pm

NGUỒN GỐC TÊN GỌI:

Cafe au lait có nghĩa là cà phê với sữa trong tiếng Pháp. Nó là một đồ uống cà phê Pháp truyền thống nên tên gọi này thường được sử dụng tại Pháp và nhiều nước nói tiếng Pháp.

THÀNH PHẦN:

Cà phê và sữa tươi hoặc sữa đánh nóng.

TỈ LỆ:

Tỉ lệ giữa cà phê và sữa trong cafe au lait có thể thay đổi tùy theo sở thích cá nhân và định lượng của từng quán cà phê. Tuy nhiên, tỉ lệ thông thường là 1:1 hoặc 1:2 (một phần cà phê và một hoặc hai phần sữa).

ĐƯỢC ƯU CHUỘNG Ở:

Hầu hết các nước Châu Âu, Canada, New Orleans (Hoa Kỳ).

Thuật ngữ liên quan:

Bài viết liên quan