Chuyên đề rang

Rang cà phê
On Chủ Nhật, 06/23/19 - 6:40sáng

Nội dung Khám phá Sensory chuyên sâu Xác định cân bằng hương vị Kế

Cà phê phổ biến thê giới
On Chủ Nhật, 06/23/19 - 6:40sáng

Nghệ nhân rang chính hiệu - Roaster là người truyền năng lượng giúp hạt café