Diên Diên

Submitted by Barista School On Monday, 07/22/19 - 12:04pm

Trải nghiệm hoàn hảo. Giảng viên vừa có tâm vừa có tầm. Hãy gửi gắm giấc mơ cà phê của các bạn tại đây, tôi tin rồi chúng đều sẽ trở thành hiện thực.

Bài viết liên quan