Nguyễn Vỹ

Submitted by Barista School On Monday, 06/10/19 - 9:49am

Chỉ muốn gửi tặng 1000 lời yêu tới công ty. Quá tuyệt vời. Giảng viên tận tâm, nhiệt tình. Trang thiết bị đầy đủ và hiện đại. Học rồi nhưng vẫn muốn được học nữa.

Bài viết liên quan