GIỚI THIỆU

Hiệp Hội cà phê Đặc Sản Thế Giới ( SCA) là một tổ chức phi lợi nhuận, đại diện cho hàng nghìn chuyên gia cà phê, từ nhà sản xuất đến các barista trên toàn thế giới.
SCA được xây dựng dựa trên nền tảng của sự cởi mở, tính bao phủ và sức mạnh của nguồn lực về nhân sự, kiến thức và kỹ năng về cà phê trên toàn cầu.
Khám phá và xây dựng nền tảng hiện đại, phát triển bền vững và truyền cảm hứng cho tổng thể ngành cà phê chính là kim chỉ nam hoạt động của tổ chức.

TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH ( 6 MODULES)

  • Introduction to coffee –  Tổng quan về cà phê
  • Barista skills – Kỹ năng Barista
  • Brewing skills – Nghệ thuật pha chế với dụng cụ chuyên biệt
  • Roasting skills – Rang cà phê chuyên sâu
  • Sensory skills – Mở rộng cảm quan mùi vị
  • Green coffee – Cà phê nhân chuyên sâu

HỆ THỐNG BẰNG CẤP

Barista School được phép thực hiện công tác đào tạo các kỹ năng và kiến thức chuyên môn theo đúng giáo trình từ SCA và tổ chức thi Chứng chỉ tay nghề có giá trị toàn cầu theo Điều lệ thi quy định của SCA.

Bằng cấp cho các bộ môn thuộc giáo trình SCA sẽ được xác thực bởi Hiệp Hội cà phê Thế Giới và có giá trị trên toàn cầu.