SCA PROGRAMS

Submitted by hiroshi.digital On Sunday, 06/23/19 - 12:42pm

Giới thiệu tổng quan

– Hiệp Hội cà phê Đặc Sản Thế Giới ( SCA) là một tổ chức phi lợi nhuận. Đại diện cho hàng nghìn chuyên gia cà phê, từ nhà sản xuất đến các barista trên toàn thế giới.
– SCA được xây dựng dựa trên nền tảng của sự cởi mở, tính bao phủ. Và sức mạnh của nguồn lực về nhân sự, kiến thức và kỹ năng về cà phê trên toàn cầu.
– Khám phá và xây dựng nền tảng hiện đại. Phát triển bền vững và truyền cảm hứng cho tổng thể ngành cà phê chính là kim chỉ nam hoạt động của tổ chức.

Nội dung

-TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH ( 6 MODULES)

– HỆ THỐNG BẰNG CẤP
+ Barista School được phép thực hiện công tác đào tạo các kỹ năng và kiến thức chuyên môn theo đúng giáo trình từ SCA và tổ chức thi Chứng chỉ tay nghề có giá trị toàn cầu theo Điều lệ thi quy định của SCA.
+ Bằng cấp cho các bộ môn thuộc giáo trình SCA sẽ được xác thực bởi Hiệp Hội cà phê Thế Giới và có giá trị trên toàn cầu.

Bài viết liên quan